Gebouw

Dit gebouw laat zien hoe het systeem van Maas dat in principe ontwikkeld was voor gezonde kinderen, geschikt kon worden gemaakt voor zwakke kinderen*. 

In 1932 werd het gebouw in gebruik genomen als Openluchtschool en ook onder die naam geopend. Bedoeld voor ‘kinderen met een minder gunstige gezondheidstoestand.’

Op medisch advies werden de kinderen toegelaten. Helemaal in de licht-en-lucht filosofie van die tijd moesten de ramen en deuren van de 7-klassige school naar buiten geopend kunnen worden. Daar kwamen ze uit op een terras of balustrade die op de zuidzijde was gericht. Zonlicht en frisse lucht werden gezien als belangrijke medicijnen voor kinderen met een kwakkelende gezondheid. Bij goed weer konden de lessen op het grote schoolplein in de buitenlucht voortgezet worden. In het gebouw waren extra verwarmingsvoorzieningen aanwezig en luchtschachten aangebracht waardoor permanent frisse lucht aangezogen kon worden.

Door de oorlog verwaterde deze opzet van het onderwijs. Er werden mensen opgevangen die ontluisd moesten worden en nadat de vrede was getekend konden ook kinderen uit de buurt er naar school. Bij de opening van de Schutte Bos school voor kinderen met gezondheidsproblemen in 1978 werd het gebouw omgedoopt in ‘de Zessprong’ en werd er een openbare basisschool in gevestigd. Jaren later werd er nog een school voor voortgezet onderwijs in gehuisvest, maar begin negentiger jaren verlieten de laatste leerlingen het gebouw en werd hun plaats ingenomen door kunstenaars. Het gebouw heeft de tand des tijds, de vele functiewisselingen en de ontploffingen op 13 mei 2000 goed doorstaan. Het trappenhuis met de fraaie, kleurrijke glas-in-lood ramen en het onbeschadigde tegelwerk lijken de onverstoorbaarheid van het gebouw te symboliseren.